"Honey"

 

GBFTCH SEJ(J)CH Rothievale Maple of Edgegrove

F. 2011-05-17

mor:  Rothievale Gentian

far:  Halaze Hickory of Edgegrove

 

Deltagit i Brittiska Mästerskapet 4 gånger och fått COM flera gånger.

2:a SM 2018